mo bach ho

Câu chuyện khai thác dầu ở Vietsovpetro

Bạch Hổ là tên một một mỏ dầu đang khai thác của Việt Nam. Mỏ nằm ở vị trí đông nam, cách bờ biên Vũng tàu khoảng 145 km. Đây… Đọc tiếp