Loại virus H1N1 bằng công nghệ Plasmacluster Ion

Công nghệ lọc khí Plasmacluster Ion được viện Pasteur chứng nhận giúp loại bỏ 99% hoạt động virus H1N1 trong không gian có thể tích tương đương 25m3. Vấn đề… Đọc tiếp