vo chuoi

Làm sạch nước nhiễm kim loại bằng vỏ chuối

(H2N2)-Các nhà khoa học Brazil vừa tìm ra cách làm sạch nước uống nhiễm kim loại nặng bằng vỏ chuối. Triển vọng áp dụng phương pháp này rất khả quan… Đọc tiếp