Dioxin 2D skeletal

Các loại chất độc hóa học

Trong các cuộc chiến tranh, ngoài các vũ khí sát thương thông thường, các bên tham chiến thường sử dụng các loại hóa chất khác nhau nhằm tiêu hao khả… Đọc tiếp