indegx 20101215213706

Phương pháp mới xử lý CO2

(H2N2)-Trước khi được lưu trữ dưới lòng đất, CO2 phát ra từ sản xuất năng lượng phải được tách khỏi các khí khác. Các phương pháp hiện nay đòi hỏi… Đọc tiếp