mazda

Chế tạo bộ xúc tác xe hơi bằng công nghệ nano

(H2N2)-Hãng xe lớn thứ 5 ở Nhật Bản, Mazda, đã phát triển bộ xúc tác đầu tiên trên thế giới cho xe hơi, sử dụng công nghệ nano đơn để… Đọc tiếp