Xử lý nước thải bằng công nghệ tuyển nổi

(H2N2)-Bằng công nghệ bể tuyển nổi, các làng nghề sản xuất, tái chế giấy có thể giảm 70-80% lượng nước thải, thu hồi đến 75% bột giấy trong quá trình… Đọc tiếp
alt

Xử lý nước thải làng nghề chế biến lương thực bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước

(H2N2)-Các làng nghề thủ công truyền thống là nét đặt trưng của nhiều vùng nông thôn Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế,… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO