mang loc co2

Phương pháp màng lọc mới trong xử lý khí CO2

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Trước khi được lưu trữ dưới lòng đất, CO2 phát ra từ sản xuất năng lượng phải được tách khỏi các khí gaz khác. Các phương pháp… Đọc tiếp