Lịch sử phát triển của xúc tác

(H2N2)-Xúc tác chiếm một vị trí rất quan trọng trong ngành công nghiệp hóa chất. Ở Mỹ, 75% sản phẩm và 90% các quá trình sản suất hóa chất dựa… Đọc tiếp