Tái sử dụng polycacbonat phế thải

QUẢNG CÁO

Đề tài do tác giả Trần Thị Thanh Vân (Phòng Vi phân tích- Viện kỹ thuật nhiệt đới, Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam), Nguyễn Thành Dương (Cử nhân khoa học tài năng, Khoa Hóa Đại học Khoa học tự nhiên) thực hiện nhằm trình bày kết quả điều chế nhựa epoxy từ sản phẩm tái chế bisphenol A thu được sau phản ứng thủy phân polycacbonat phế thải và epiclohydrin.

Đề tài sử dụng hóa chất Epiclohidrin loại PA của Merck, độ sạch>90%, NaOH, axit axetic loại P sản xuất tại Trung Quốc, Toluen loại P. Nhóm tác giả tiến hành thí nghiệm bằng cách cho bisphenol A vào epiclohydrin, giữ nhiệt độ ở 74-760C và khuấy trong 2,5h, sau đó trung hòa hỗn hợp phản ứng bằng dung dịch CH3COOH 25% đến trung tính hay oxit yếu. Tiếp đó, Toluen vào bình phản ứng, khuấy ở nhiệt độ 74-760C trong 30 phút sau đó ngừng khuấy, giữ nhiệt độ 60-650C đến lúc tách thành lớp.
Kết quả cho thấy, điều chế được nhựa Epoxy bằng phản ứng ngưng tụ bisphenol A tổng hợp từ polycacbonat phế thải và epiclohydrin có chỉ số = 34,3. Phổ hồng ngoại của nhựa Epoxy thu được so với phổ chuẩn đạt 98,09%.

BH (Theo Hóa học & Ứng dụng, số 4/08

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *