Các hạt nano vàng tạo ra chất xúc tác quang hóa mới

QUẢNG CÁO

Một nhà nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã chế tạo thành công một chất xúc tác ánh sáng khả kiến, bằng cách sử dụng các dây nano clorua bạc được gắn các hạt nano vàng. Chất xúc tác này có khả năng phân hủy các phân tử hữu cơ trong nước bị ô nhiễm.

Yugang Sun thuộc Trung tâm Vật liệu cỡ Nano của Phòng Thí nghiệm Argonne cho biết, các dây nano được nghiên cứu chuyên sâu và sử dụng cho rất nhiều ứng dụng, gồm các điện cực dẫn điện trong suốt đối với pin mặt trời và các thiết bị quang điện. Bằng cách chuyển hóa hóa học chúng thành các dây nano clorua bạc bán dẫn, tiếp theo là bổ sung thêm các hạt nano vàng, nhóm nghiên cứu của ông đã tạo ra được các dây nano có các tính chất hoàn toàn mới, khác rất nhiều với các dây nano nguyên gốc.

Các tính chất xúc tác quang của clorua bạc thông thường bị giới hạn ở các bước sóng cực tím và xanh da trời, nhưng bằng cách bổ sung thêm các hạt nano vàng, chúng có thể xúc tác quang dưới ánh sáng khả kiến. Ánh sáng khả kiến kích thích các electron ở các hạt nano vàng và kích thích các phản ứng. Các thử nghiệm đã chứng tỏ các dây nano có thêm các hạt nano vàng có thể phân hủy các phân tử hữu cơ như xanh methylen.

Sun cho biết, nếu tạo ra một màng dây nano được gắn vàng và cho nước ô nhiễm chảy qua, các phân tử hữu cơ có thể bị phân hủy bằng bức xạ khả kiến từ các ánh đèn huỳnh quang hoặc mặt trời. Ông đã tiến hành với các dây nano bạc thông thường được ôxi hóa bằng sắt clorua để tạo ra các dây nano clorua bạc. Một phản ứng với natri tetrachloroaurate làm lắng các hạt nano vàng lên các dây. Ông cho biết, có thể sử dụng cơ chế tương tự để làm lắng các kim loại khác như palladium và platinum lên các dây nano clorua bạc và tạo ra các tính chất mới, ví dụ như khả năng xúc tác trong quy trình tách nước thành hydro bằng ánh nắng.

Hoahocngaynay.com/Hoahoc.info

Nguồn: Nasati/Escience News

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *