Đặc tính xúc tác của vật liệu MIL-101

QUẢNG CÁO

MIL-101-cage-20(H2N2)-Trong suốt thập kỷ qua, MOF được biết đến là vật liệu có nhiều tính chất đặc trưng được, với khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: xúc tác, hấp phụ, tách chất, dược phẩm. Với diện tích bề bặt riêng lớn, khoảng 5900 m2/g, MIL-101 được biết đến là vật liệu tổ hợp có diện tích bề mặt riêng lớn nhất hiện nay.

Ngoài khả năng bẫy CO2 với một lượng lớn đã được công bố, gần đây MIL-101 còn được biết đến là xúc tác có hoạt tính cao đối với phản ứng cyanosilylation, có thể mang paradium giúp cho phản ứng hydro hóa có hoạt tính cao hơn khi mang trên than hoạt tính.
Do kích thước mao quản của MIL-101 lớn (khoảng 30 angstrom) giúp cho khả năng khuếch tán và di chuyển của các phân tử chất vào mao quản tương đối dễ dàng. Với khả năng này giúp cho các phân tử chất phản ứng tiếp cận dễ dàng với các tâm hoạt động.

hydorgenationMIL-101

Với cấu trúc là các trung tâm octahedra của Cr liên kết bởi các cầu (ligands) hữu cơ (Cr3X(H2O)2O(bdc)3; X = F, OH; bdc = benzene 1,4 dicarboxylate).
So sánh hoạt tính xúc tác của MIL-101 với Cu3(BTC)2 và các vật liệu thuộc họ MOFs khác, MIL-101 có hoạt tính xúc tác cao hơn hẳn đối với phản ứng cyanosilylation benzaldehyde.

Khương Trung Thủy

Hoahocngaynay.com


Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *