Đánh giá tác động của pin mặt trời hữu cơ

QUẢNG CÁO

solar-energy(Hóa học ngày nay-H2N2)Năng lượng mặt trời là năng lượng chính thay thế cho sản xuất năng lượng dựa vào dầu mỏ. Tuy nhiên, công nghệ pin mặt trời hiện nay thường không tạo ra hiệu suất năng lượng như nhau và lại đắt hơn khi sản xuất đại trà. Hơn nữa, thông tin về toàn bộ ảnh hưởng của sản xuất năng lượng mặt trời đến môi trường là không đầy đủ.

Để nhận thức rõ hơn về năng lượng, các lợi ích môi trường và tác hại của điện mặt trời, một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Rochester (RIT) đã tiến hành một trong những đánh giá đầu tiên về vòng đời của pin mặt trời hữu cơ. Nghiên cứu đã cho thấy, tổng năng lượng cần để sản xuất ra một sản phẩm cho các pin mặt trời hữu cơ là ít hơn so với các thiết bị vô cơ truyền thống.

Brian Landi, Phó Giáo sư về kỹ thuật hóa tại RIT cho rằng phân tích này cung cấp đánh giá tổng thể về năng lượng cần để sản xuất ra một tấm pin mặt trời hữu cơ gây tác động lớn đến cả chi phí và tác động môi trường của công nghệ.

Annick Anctil, tác giá chính của nghiên cứu cho rằng pin mặt trời hữu cơ dẻo và nhẹ và có triển vọng xử lý dung dịch với chi phí thấp mang lại lợi ích về sản xuất các công nghệ sản xuất trước đây chủ yếu sử dụng các vật liệu bán dẫn vô cơ. Tuy nhiên, các đánh giá trước đây về năng lượng và tác động môi trường của công nghệ là không đầy đủ và cần có phân tích rộng hơn để đánh giá kỹ hơn về toàn bộ ảnh hưởng của việc sản xuất và sử dụng.

Nghiên cứu đã tính toán tổng số năng lượng sử dụng và tác động môi trường của việc thu gom, chế tạo, sản xuất đại trà nguyên liệu và sử dụng pin mặt trời hữu cơ thông qua đánh giá toàn diện vòng đời của công nghệ.

Theo Anctil, các đánh giá trước đây về vòng đời đã không tính đến việc tách từng thành phần các vật liệu có trong pin mặt trời hữu cơ hoặc tính toán tổng năng lượng thu hồi của thiết bị được xác định là năng lượng được sinh ra từ sử dụng thiết bị khác với năng lượng cần để sản xuất pin.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện rằng khi so sánh với pin vô cơ, thời gian thu hồi năng lượng của pin mặt trời hữu cơ thấp hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu đang được thực hiện để kiểm tra độ ổn định của thiết bị vẫn được đảm bảo.

Dữ liệu được cung cấp sẽ giúp các chuyên gia thiết kế và nhà sản xuất tiềm năng đánh giá hiệu quả hơn về biện pháp sử dụng và cải tiến công nghệ và phân tích tính khả thi của công nghệ so với các công nghệ mặt trời và năng lượng thay thế khác.

Nguồn Nasati/ScienceDaily

 

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *