Giải nhanh bài tập bằng phương pháp Sơ đồ V

QUẢNG CÁO

lecture_chemistry(H2N2)-Hiện nay có rất nhiều phương pháp giải nhanh các bài tập hóa học. Để giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Hoá mặt khác cũng giúp cho môn Hoá ngày càng  phong phú hơn, Hóa Học Ngày nay xin giới thiệu với các bạn một phương pháp giải nhanh, đó là: Sơ đồ (V). Nó rất hữu hiệu, nhanh hơn cả: định luật bảo toàn electron, hạn chế viết phương trình phản ứng.

Sau đây là một số  bài tập áp dụng :

Điều kiện:   Khi cho một hay nhiều kim loại có hoá trị khác nhau vào dung dịch H2SO4 , HCl, HNO3 . Kim loại đứng trước H2 trong dãy điện hoá .

Ta có sơ đồ (V):

So_do_V1

Bài tập áp dụng :

VD1 : Hoà tan hết 11 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Zn trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 0,4 mol H2 và x gam hỗn hợp muối khan . Tính x ? .

A. 48,6 gam                                                               B. 49,4 gam

C. 89,3 gam                                                               D. 56,4 gam

Bài làm

Gọi : R là chung cho các kim loại : Al , Fe , Zn . Hoá trị chung là b

So_do_V2

VD2 : Đốt cháy hết 2,86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe , Cu được 4,14 gam hỗn hợp 3 oxit . Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này, phải dùng đúng 0,4 lít dung dịch HCl và thu được dung dịch X. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ? .

A. 9,45 gam                                                               B.7,49 gam

C.8,54 gam D. 6,45 gam

Bài làm

Gọi : R là chung cho các kim loại : Al , Fe , Cu.Hoá trị chung là b

So_do_V3

VD3 : Đốt cháy x gam hh 3 kim loại Mg , Al , Fe bằng 0,8 mol O­2 , thu được 37,4 gam hh rắn B và còn lại 0,2 mol O2 . Hoà tan 37,4 gam hh B bằng y lít dd H 2SO4 2 M  ( vừa đủ ) , thu được z gam hh muối khan . Tính x, y,z .

A. 18,2gam, 0,6 lít, 133,4 gam B.98,3gam,0,7lít,122,4gam

C. 23,1gam,0,8lít,123,4gam              D.89,5gam,0,5lít,127,1gam

Bài làm

Gọi : R là chung cho các kim loại : Mg , Al , Fe . Hoá trị chung là b

m kim loai = 37,4 – 1,2 .16 = 18,2 (g) = x

So_do_V4

VD4: Cho 24,12 gam hỗn hợp X gồm CuO , Fe2O3 , Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan . Tính m .

A. 77,92 gam                                                 B.86,8 gam

C. 76,34 gam                                                 D. 99,72 gam

Bài làm

Gọi : Rb+ là chung cho các ion kim loại : Cu 2+ , Al 3+ , Fe 3+ . Hoá trị chung là b

So_do_V5

VD5: Cho 16 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu đuợc dung dịch B và 3,36 lít khí H2 (đktc) . Nếu cô cạn dung dịch B được m1 gam hỗn hợp rắn , còn nếu trung hoà dung dich B bằng dung dich HCl rồi cô cạn dung dịch sản phẩm thì được m2 gam hỗn hợp muối khan . Tính m1 và m2 .

A. 21,1 gam , 26,65gam

B. 12,3gam,36,65gam

C. 54,3gam,76,3gam                                    

D. 12,3gam ,67,4gam

Bài làm

Gọi : Rn+là chung cho các ion kim loại kiềm và kiềm thổ . Hoá trị chung là b

So_do_V6

Lê Minh Vương (Sinh viên khoa Hóa – ĐH An Giang)

<

p style=”text-align: left;”>Nguồn Hoahocngaynay.com

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *