Hướng dẫn sử dụng PDMS trong Piping Work

QUẢNG CÁO

Tài liệu này là tutorial có sẵn trong PDMS do tác giả Trịnh Hoài Thanh dịch

1. Khởi động và chạy chương trình

– hướng dẫn cách đăng nhập vào PDMS

– cách sử dụng các cửa sổ, menu và form trong giao diện của PDMS.

*  Đăng nhập:

1. Khởi động PDMS bằng cách nhấp đôi vào biểu tượng (icon) của PDMS.

Cử sổ đăng nhập của VANTAGE PDMS sẽ hiện ra

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Điền vào project muốn làm việc (thao tác): SAM (trong ví dụ này)

2. Điền Username: PIPE

3. Password: PIPE

4. Project (MDB) là: PIPE

5. Chọn module là module Design

6. Các file khởi động là: Load from Macro Files)

7. Nhấn nút OK

2. Giao diện làm việc của PDMS

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

3. Thiết lập các Site và các zone

1. Kiểm tra xem mình có đang ở vị trị World trong site explore hay chưa, sau đó chọn Create>Site. Cửa sổ Create Site hiện ra, đánh PIPESITE vào textbox Name, và nhấn Enter để thiết lập tên.

2. Bây giờ, ta bắt đầu tạo ra 2 zone có tên là PIPEZONE (lưu trữ các dữ kiện về piping) và EQUIZONE (lưu trữ các dữ kiện về thiết bị).

3. Chọn Create>Zone và tạo các Zone tương tự như tạo Site.

4. Sau đó, cửa sổ Design Explore sẽ hiện ra như sau

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

4. Tạo các mô hình thiết bị

1. Tạo bồn chứa dựa trên mẫu thiết kế có sẵn

– Chuyển sang chế độ equipment bằng cách chọn: Design>Equipment trong menu Design General Application

– Phải chắc chắn rằng vị trí hiện tại trong explore bar là EQUIPZONE vừa tạo ra.

– Mở form Create Standard Equipment theo một trong các cách sau:

+ Chọn Create>Standard trong menu bar

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

– Trong mục Name, đánh chữ Tank-1 vào.

– Trong mục Specification, chọn CADC Advanced Equip.

– Trong CADCENTRE Advanced list , chọn Vessels.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

– Chọn Vertical Vessels.

– Chọn loại Storage Vessels with Dished Top & Bottom.

– Chọn VESS 001 – Dished Top & Bottom.

– Tới bước này, thiết bị tạo ra có kích thước mặc định của thiết kế có sẵn (thiết kế mẫu). Để thay đổi kích thước mặc định, ta nhấp chuột vào Properties…, form Modify Properties sẽ liệt kê các thông số cần thiết lập cho thiết bị.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

– Điền các thông số sau:

Height:            3000

Diameter:         2800

Dish Height:        300

Knuckle Radius:   100

Support Type:   NONE

– Nhấn OK trong form Modify Properties

– Nhấn Appy  trong form Create Standard Equipment form.

Lúc này, form Positioning Control sẽ hiện ra

– Nhấn button XYZ trong form Positioning Control

– Trong Explicit Position, nhập vào tọa độ của thiết bị

– Nhấn Apply. Bồn chứa (Tank) sẽ được thêm vào khung nhìn 3D.

– Dismiss form Explicit Position

– Dismiss form Create Standard Equipment.

2. Thêm các cửa vào và ra cho bồn chứa (nozzle)

– Hãy chắc chắn rằng bạn đang chọn EQUI Tank-1 trong Design Explorer. Chọn Select>Primitives, và nhấn Apply để xác nhận các thông số mặc định.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

– Trong form Create Nozzle, nhập vào các thông tin sau:

Name: Tank-1-N1

Position:            West        1675

                        North            0

                        Up            250

Orientate P1 is    W

Height               300 (Chiều dài của ống nối)

– Nhấn button Nozzle Type. Nhập các thông số của nozzle

Specification     #300.R.F

Generic Type    Ansi_flanged

Nominal Bore     150

– Nhấn Apply, rồi nhấn Dismiss.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

3. Xem lại thiết kế bồn chứa

– Để xem những gì ta đã thiết kế ra, và để có thể xác định các đối tượng thiết kế bằng cách nhấp chuột vào chúng thay vì sử dụng Design Explorer, ta sẽ cho hiển thị thiết kế hiện tại trong cửa số 3D View, và tập cách kiểm sóat khung nhìn.

– Để thiết lập khung nhìn dạng isometric, đặt con trỏ chuột trong của sổ 3D View và chọn Isometric>Iso 3 trong menu shortcut

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

4. Tạo một bể chứa thứ 2

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

5. Thêm một bơm tiêu chuẩn

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

6. Thay đổi chiều (hướng) đặt thiết bị

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Hình vẽ 3D của các thiết bị sau khi vẽ xong:

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

7. Lưu những thay đổi và thóat khỏi môi trường thiết kế

5. Quy trình vẽ đường ống nối với các thiết bị

1. Thiết lập các thông số mặc định

Khi ta chọn các component trong piping catalogue, ta sẽ phải thiết lập các thông số thích hợp cho các component đó. Để không phải thiết lập các thông số này lại. ta có thể thiết lập các thông số mặc định ở cấp độ đường ống (pipe) và nhánh (branch). Chúng sẽ được thiết lập tự động ở mức thấp trừ khi ta muốn cài đè lên các thông số mặc định đó. Ví dụ như thông số của các phần tử mà ta làm việc bao gồm:

* A1A: ANSI Class 150 Carbon Steel

* A3B: ANSI Class 300 Carbon Steel

* F1C: ANSI Class 150 Carbon Steel

Trong phần thực hành này, ta sẽ chọn A3B làm thông số mặc định cho tất cả các component. Các bước thực hiện như sau:

– Trong form Default Specifications, chọn Piping Specification A3B.

– Ta không muốn sử dụng bảo ôn và trace heating trong phần thực hành này, vì vậy cần chắc chắn rằng check box của hai mục này không được chọn.

2. Quy trình để kết nối đường ống (đơn giản)

– Trong phần này, ta sẽ thực hành nối đường ống từ cửa ra của Tank-1 (nozzle Tank-1-N1) đến đường ống hút của bơm 1 (Pump-1-SUCTION). Trong hệ thống đường ống này sẽ có một tee (chảng ba) sẽ được kết nối vỡi hệ thống đường ống khác.

– Sơ đồi nối ống sẽ có dạng như sau:

– Nhánh 1 (branch 1) sẽ được bao gồm các phần tử sau:

+ Gasket 1

+ Flange 1

+ Elbow 1

+ Flange 2

+ Gasket 2

+ Valve 1

+ Gasket 3

+ Flange 3

+ Tee 1

+ Flange 4

+ Gasket 4

– Chuyển đến /PIPEZONE trong Design Explorer và nhấp chuột vào biểu tượng pipe creation (tạo đường ống) trong Pipework toolbar:

– Form Create Pipe sẽ hiện ra như sau:

Ta có thể sử dụng form này để thiết lập đặc tính kỹ thuật của đường ống này. Ở đây, tên đường ống là Pipe-1, bore (đường kính ống) 150, bảo ôn loại K.

– Click Apply để tạo đường ống.

– PDMS sẽ hiện ra form cho phép người sử dụng chỉnh sửa thống tin Head (đầu) và Tail (đuôi) của nhánh.

Cần lưu ý rằng nhánh mới sẽ được đặt tên tự động là Pipe-1/B1. Và các đầu nối của nhánh chưa được xác định. Để xác định các kết nối này, click vào Change button và chọn vị trí nối.

– Trong  phần thực hành này, ta sẽ nối đầu và đuôi của nhánh đến các nozzle đã có sẵn. Đầu tiên, nhấn Change button ở vị trí Head Connection.

PDMS sẽ hiện ra form sau:

– Click vào Pick button và dùng con trỏ chuột để chọn Nozzle N1 ở Tank-1. Nếu ta theo đúng các bước trên, Nozzle này sẽ được đặt tên là NOZZ Tank-1-N1. Khi ta chọn nozzle, form sẽ thay đổi theo lựa chọn của ta:

– Để xác nhận lựa chọn và nối đầu của nhánh với nozzle, click vào Connect button.

Form Create Pipe sẽ hiện ra một lần nữa, nhưng lần này thì thông tin chi tiết đã được cập nhật:

– Bây giờ, nhấn button Change ở vị trí Tail Connection

PDMS sẽ hiện ra form tương tự như khi ta chọn đầu của nhánh (brand’s head):

– Click vào button Pick và sử dụng con trỏ chuột để chọn /Pump-1-SUCTION (nozzle nằm ngang trên bơm)

– Click vào button Connect để xác nhận lựa chọn này.

Lưu ý: đường nối của nhánh được biểu diễn bởi một nét đứt. Khi chưa đưa các phụ kiện (component) vào đường ống, đường nối này nối trực tiếp hai đầu của nhánh (head and tail).

– Để thêm các phụ kiện vào nhánh (branch), trước tiên, ta click chuột vào dẫu chéo x (ở góc trên bên phải của form hiện hành).

– 6-13p

Hoahocngaynay.com

Nguồn AVEVA Pipework tutorial/Nhatquyen.plus.vn

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *