Phần mềm Chemix School

QUẢNG CÁO

chemix_school(Hóa học ngày nay-H2N2)-CHEMIX School là một phần mềm giáo dục giúp bạn học hóa học. CHEMIX School hướng đến hóa học cao đẳng nhưng nó cũng phù hợp với học sinh trung học, nhà hóa học và giáo viên.
 

Dung lượng: 1.16 MB
Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win 7

Chú ý: Với máy tính dùng hệ điều hành Windows XP trở về trước tải về tại đây, với Windows Vista và Win 7 tải về tại đây

CHEMIX School được trang bị bảng tuần hoàn bao gồm tính chất vật lý của mọi đồng vị bền và hơn 2500 đồng vị không bền, 600 chất phân hủy(phân hủy ngay sau khi hình thành).

CHEMIX School cũng được trang bị với hình ảnh 3-D của phân tử, máy tính, đường cong khít, bảng tính năng, dữ liệu hấp dẫn, bảng bậc 3, bảng chuyển đổi, từ điển và máy tính tiên tiến cho phân tử, nhiệt hóa học, điện hóa học, acid/base/trung tính yếu, độ tan(Ksp), phương trình gas, quang phổ và hóa học lượng pháp(cân bằng).

Với nhiều tính năng hữu ích được bố trí thành từng nhóm sau:

1) Periodic Table: Các thông số, giá trị của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

2) Molecular Calculator: Tính toán số gam, mol của các chất

3) Balance: Cân bằng các phương trình phản ứng hóa học

4) Thermochemistry: Các hằng số nhiệt động, động học của phản ứng

5) Solubility Product: Độ tan của các chất

6) Weak acid/base, buffers: Độ tan, pKa, pKb, pH của dung dịch axit, bazơ, dung dịch đệm

7) Electrochemistry: Tính toán các hằng số điện hóa

8) Spectroscopy: Các dữ kiện phổ IR, MS, NMR-1H, NMR-13C

9) Curve Fit & Function Plot: Vẽ đường cong liên qua các đại lượng vật lý

10) Molecular Structure (Molecular 3-D Viewer): Biểu diễn, hiển thị các thông số của phân tử như độ dài liên kết, góc liên kết.

11) Gas Equations: Biểu diễn và tính toán các hằng số khí, các định luật về chất khí

12) Conversions: Cho phép chuyển đổi qua lại các hằng số vật lý như nhiệt độ, áp suất…

13) Ternary Plot: Đường cong khít

Hoahocngaynay.com

 

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *