Phần mềm mô phỏng Materials Studio

QUẢNG CÁO

materials_studio(Hóa học ngày nay-H2N2)-Phần mềm Materials Studio của hãng Acelerys  là một phần mềm ứng dụng mô phỏng và mô hình hóa toàn diện được thiết kế cho các nhà hóa học và nghiên cứu vật liệu R & D cũng như phát triển dược phẩm. Materials Studio làm giảm thời gian cần thiết để giải quyết các tính toán phức tạp về:

* Công nghiệp-ứng dụng môi trường đồ họa người dùng
* Ứng dụng kỹ thuật mô phỏng lượng tử và nguyên tử
* Công cụ thống kê mạnh nhằm xác định cấu trúc và các mối quan hệ liên quan

Materials Studio cung cấp một bộ toàn diện  các ứng dụng khoa học cho mô hình hóa cấu trúc tinh thể và các quá trình kết tinh; cho phép dự đoán tính chất của các phân tử, polyme, chất xúc tác, và các vật liệu khác; và cho sự phát triển của cấu trúc và các tác động liên quan.

Với Materials Studio bạn có thể:

* Giảm bớt số lượng các thí nghiệm tốn kém và thường dài để đưa ra một sản phẩm ra thị trường
* Giảm thiểu thời gian cần thiết để thiết lập và giải quyết các tính toán phức tạp
* Giúp đưa ra các quyết định đúng đắn trong nghiên cứu trên một phạm vi rộng bao gồm các chất xúc tác, polyme, hóa chất đặc biệt, vật liệu tiên tiến và phát triển thuốc.

Với phiên bản mới nhất 5.0 yêu cầu cấu hình máy tính phải đủ mạnh.

Yêu cầu hệ điều hành

 • Windows XP Professional SP3
 • Windows Vista SP2:
  • Enterprise
  • Business
 • Windows 7:
  • Professional
  • Ultimate

Phần cứng tối thiểu

 • Intel Pentium® 4 or compatible processor running at 1GHz
 • Standard Microsoft 2-button mouse
 • 1024 x 768 minimum display resolution
 • 1GB RAM
 • 16 bit or 65536 colors
 • A maximum of 730MB disk space for an install of all components (client and server)

Hoahocngaynay.com

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *