Polime mao quản thu giữ CO2

QUẢNG CÁO

co2-capture(H2N2)-Cho đến nay, phương pháp tiên tiến nhất để thu CO2 từ ống khói nhà máy điện là dựa vào các dung dịch amin chứa nước phản ứng mạnh với CO2. Tuy nhiên, bước phục hồi ở nhiệt độ cao lại gây tổn thất phần lớn sản lượng điện của nhà máy.  

Do vậy, các nhà khoa học đang nghiên cứu các loại vật liệu khác thu CO2 có chứa ni tơ bao gồm các polime vi lỗ có thể được xử lý bằng các phương pháp pha dung dịch tiêu chuẩn và còn có diện tích bề mặt rất lớn.

Thách thức chủ yếu là chế tạo vật liệu thu CO2 có khả năng chọn lọc cao và còn cho phép thẩm thấu qua màng dễ dàng. Hầu hết các màng đều bị ngăn cản bởi sự thỏa hiệp giữa 2 đặc tính đó. Các polime có lỗ hàng đầu được đưa ra cho đến nay có đặc trưng là độ chọn lọc CO2/N gần 20 và độ thấm CO2 khoảng 1.000 Barrer.

Hiện nay, Naiying Du và Michael D. Guiver thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada ở Ottawa, Ontario; Ho Bum Park, Đại học Hanyang, Seoul cùng các đồng nghiệp đã tìm một loại vật liệu màng mới có độ chọn lọc CO2/N2 khoảng 30 và độ thấm CO2 cao hơn 2.000 Barrer.

Theo Neil B. McKeown, chuyên gia về màng cũng là GS. hóa học tại Đại học Cardiff ở Wales, dữ liệu của nhóm chứng minh, các phân tử CO2 hút bám mạnh các lỗ nhỏ của polime, nên cản trở sự hút bám và vận chuyển ni tơ. Sau đó, ni tơ được xả qua một đường ống khói khác.

Hoahocngaynay.com

Nguồn NASATI/C&EN

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *