amphetamin

Thuốc amphetamines ảnh hưởng đến động mạch tim

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Texas vừa phát hiện ra rằng những thanh niên lạm dụng thuốc kích thích thần kinh amphetamines có nhiều… Đọc tiếp