Lactic acid

Việt Nam tự sản xuất axit lactic

(H2N2)-Mặc dù tính ứng dụng rộng lớn nhưng nguyên liệu axit lactic dùng trong nước hiện nay chủ yếu là nhập khẩu. Nhóm nghiên cứu do Lê Thị Thanh Loan… Đọc tiếp