ca chua

Tạo ra loại thực phẩm có giá trị từ bã cà chua

(H2N2)-Viện Hoá học Lanzhou và Viện Công nghệ sinh học Gansu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa thông báo rằng họ đã tạo ra được một loại… Đọc tiếp