thuoc sau bay hoi

Con đường thất thoát thuốc trừ sâu ra không khí

(H2N2)-Khi độ ẩm đất tăng, lượng thuốc trừ sâu phát tán vào không khí thông qua sự bay hơi cũng tăng. Trong một nghiên cứu dài hạn, các nhà khoa… Đọc tiếp