hat nix

Hạt nix thải thành nguyên liệu cho vữa bê tông xi măng

TS. Nguyễn Hồng Bỉnh (Hội KHKT xây dựng TP.HCM) và nhóm nghiên cứu vừa tìm ra giải pháp trên (gọi tắt là công nghệ TNS). Công nghệ này cho phép… Đọc tiếp