khi cacbonic

Bộ lọc CO2 chuyển đổi phát thải cacbon thành vật liệu xây dựng

(H2N2)-Các sinh viên tại Đại học công nghệ Michigan đã thiết kế và chế tạo một ống khói mini để chứng minh phương pháp mới lọc CO2 từ phát thải.… Đọc tiếp