29 11 20101129151641

Bơm lấy ý tưởng từ sứa

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà khoa học của Viện Công nghệ California, Mỹ, đang nỗ lực sáng chế ra một loại bơm lấy ý tưởng từ con sứa. Nhóm nghiên… Đọc tiếp