hat polyme 20110729134105

Hạt polime tích nước từ kỹ thuật hạt nhân

(H2N2)-Bằng kỹ thuật biến tính bức xạ gamma, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt đã nghiên cứu chế tạo được vật liệu polyme giữ nước có khả năng tối… Đọc tiếp