liti nitrit

Phản ứng hóa học thu CO2 và tạo ra năng lượng

Có rất nhiều phương thức để tạo ra các sảm phẩm từ CO2 nhưng những phương thức này thường đòi hỏi rất nhiều năng lượng do các phân tử CO2… Đọc tiếp