fungal

Phát hiện một mắt xích bị thiếu trong phân tử của thực vật chống bệnh nấm

(H2N2)-Bệnh rữa chùm Botrytis, một loại bệnh do nấm Botrytis cinerea có thể tàn phá cả một vườn nho. Các loài thực vật khác có thể đẩy lùi những kẻ… Đọc tiếp