bien doi khi hau

Biến đổi khí hậu kích thích cây cối tăng trưởng

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Theo một nghiên cứu trong Kỷ yếu của Viện Khoa học quốc gia Mỹ (PNAS), hiện tượng biến đổi khí hậu có thể khiến cây cối phát… Đọc tiếp