nano trong chan nuoi

Ứng dụng công nghệ nano trong chăn nuôi

Công nghệ nano (nanotechnology) đang làm một cuộc cách mạng trong nhiều ngành công nghiệp. Đối với ngành nông nghiệp, công nghệ nano cũng đang được nghiên cứu để áp… Đọc tiếp
Minh tin6.1 20120113052026

Hệ thống loại bỏ khí ô nhiễm và sản sinh ra nhiệt tại chuồng trại

Chuồng gà và lợn là nơi bốc mùi rất khó chịu. Khi lỗ thông hơi xả ra bên ngoài, không khí tại những địa điểm này bốc mùi hôi thối,… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO