so e1

Hệ thống đánh số hóa chất

(H2N2)-Hiện nay, trên các nhãn hiệu, bao bì hóa chất ta thường thấy nhiều các ký hiệu thông số khác nhau cho từng loại hóa chất. Để giúp các bạn… Đọc tiếp
food colour

Mỹ: Kêu gọi cấm 3 chất tạo màu cho vào thực phẩm

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Trung tâm Khoa học Vì lợi ích cộng đồng (CSPI) cho biết các chất tạo màu cho vào thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ đối… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

food colour

Mỹ: Kêu gọi cấm 3 chất tạo màu cho vào thực phẩm

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Trung tâm Khoa học Vì lợi ích cộng đồng (CSPI) cho biết các chất tạo màu cho vào thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ đối… Đọc tiếp