khcn - cac chat tro-anh1.jpg

Các chất trợ dệt và các chất xử lý hoàn tất vải công năng cao mang lại lợi ích chi phí

(H2N2)-Các nhà sản xuất hóa chất đã tối ưu hóa sản phẩm và các hệ thống của họ để sử dụng trong gia công ướt dệt và không nghi ngờ… Đọc tiếp