ceramic

Cách mạng trong lĩnh vực chế tạo ceramic

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Bang Bắc Carolina, Mỹ, đã phát triển một phương pháp mới để đúc khuôn ceramic bằng cách sử dụng… Đọc tiếp