carbon isotopes1 20130805161047

Sử dụng đồng vị cacbon để phân biệt các nguồn phát thải chloroform

Cloroform là một hợp chất thuộc nhóm các hợp chất halogen hóa, trong đó bao gồm cả tricloroethylen và percloroethylen, chúng được sử dụng làm dung môi công nghiệp trong… Đọc tiếp