filter tipped cigarettes

Dùng đầu lọc thuốc lá để chống gỉ sắt thép

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Giao thông Tây An (Trung Quốc) tuyên bố rằng, đầu lọc thuốc lá có thể sử dụng… Đọc tiếp