vietnam agent orange

Bắt đầu chiến dịch tẩy khử chất độc màu cam tại Đà Nẵng

(H2N2)-Hãng tin Pháp AFP cho biết, chiến dịch tẩy khử chất độc mầu cam đã được bắt đầu hôm nay, 17/06/2011, trong một căn cứ quân sự cũ của Mỹ… Đọc tiếp