inorganic

Về danh pháp tiếng Việt các hợp chất vô cơ

Để phiên chuyển tên các hợp chất vô cơ, ngoài những quy tắc đã thống nhất khi phiên chuyển tên các nguyên tố hóa học, thêm một số quy tắc… Đọc tiếp