Iupac

Danh pháp trong hóa học hữu cơ

(H2N2)-Sau đây là một số quy tắc cơ bản của danh pháp IUPAC. Danh pháp này đã được hội hóa học cơ bản và ứng dụng quốc tế (the International… Đọc tiếp
inorganic

Về danh pháp tiếng Việt các hợp chất vô cơ

Để phiên chuyển tên các hợp chất vô cơ, ngoài những quy tắc đã thống nhất khi phiên chuyển tên các nguyên tố hóa học, thêm một số quy tắc… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO