DAP2

Dự án Nhà máy DAP số 2-VINACHEM tại Lào Cai

Nhà máy phân bón Diamoni phosphat (DAP) số 2 công suất 330.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 247 triệu USD; được xây dựng tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện… Đọc tiếp