TCVN

Dầu cỏ chanh-TCVN 6030:1995

DẦU CỎ CHANH Oil of lemongrass 1.Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này chỉ rõ các đặc tính của dầu cỏ chanh ((Cymbopogon flexuosus) (Nees ex Steudel) W.Watson) 1/ ,… Đọc tiếp