xa phong

Các chất gây hại trong xà phòng, dầu gội

Tắm gội nhiều chưa hẳn là đã tốt. Các chuyên gia cảnh báo về 5 thành phần dược xem là độc hại tiềm ẩn nhất có trong xà phòng, dầu… Đọc tiếp