canstockphoto1089753 comp 20110322114055

Vận dụng các lý thuyết dạy học nhằm cải tiến việc dạy học hóa học

Các lý thuyết học tập: + Thuyết hành vi + Thuyết nhận thức + Thuyết kiến tạo I.Thuyết hành vi I.1.Cơ sở lí thuyết -Cơ chế của quá trình học… Đọc tiếp
Thi nghiem Hoa hoc

Nhiệm vụ cơ bản của dạy học hóa học

Thông qua con đường trí dục mà giúp phát triển năng lực nhận thứcmột cách toàn diện và giáo dục tư tưởng đạo đức 1. Nhiệm vụ trí dục phổ… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO