den compact

Đèn huỳnh quang compact bị báo động về tính an toàn

(H2N2)-Một nhóm khoa học vừa cảnh báo loại đèn compact tiết kiệm điện có chứa các hóa chất gây ung thư – làm khuấy lại nỗi lo ngại về sự… Đọc tiếp