thuynganlamgiatang 20110126235028

Thủy ngân làm gia tăng động vật đồng tính

(H2N2)-Các nhà khoa học Mỹ đã xác định thuỷ ngân tích luỹ trong cơ thể những con cò làm thay đổi hành vi tính dục của chúng, dẫn đến khuynh… Đọc tiếp