TCVN

Phương pháp chuẩn bị các dung dịch cho phân tích trắc quang và phân tích đục khuyếch tán-TCVN: 1055 – 86

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1056-71 và quy định các phương pháp chuẩn bị các dung dịch có nồng độ xác định của các nguyên tố ion ,… Đọc tiếp
TCVN

Phương pháp chuẩn bị các thuốc thử, dung dịch và hỗn hợp phụ dùng trong phân tích-TCVN:1055-86

Phương pháp chuẩn bị các thuốc thử, dung dịch và hỗn hợp phụ dùng trong phân tích TCVN: 1055-86 Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1055 -71 1 .… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm-TCVN: 4851 – 89

NƯỚC DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987)   Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu và phương pháp thử tương ứng cho ba… Đọc tiếp