danapha 20101207114856

Dược phẩm nano điều trị bệnh ung thư sẽ được tung ra thị trường

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Đầu năm 2011, các dược phẩm sử dụng công nghệ NaNo- Lipposome để điều trị bệnh ung thư sẽ được tung ra thị trường.  Đây là kết… Đọc tiếp