CMS formaldehyde 20110612123114

Mỹ đưa formaldehit vào danh sách chất gây ung thư

(H2N2)-Chất foc-môn (formaldehyde) chính thức rơi vào danh sách tác nhân gây ung thư, cùng với styrene, hóa chất công nghiệp thường được cho vào sợi thủy tinh vào bao… Đọc tiếp