20110216083956 gao 20110216165600

Gạo nhiễm hóa chất gây xôn xao Trung Quốc

(H2N2)-Kết quả nghiên cứu của trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh cho biết, có nhiều hóa chất độc hại, có thể gây ra bệnh suy thận và mềm hóa… Đọc tiếp