giay nano

Giấy bạc nano

(H2N2)-Từ lâu, bạc được biết là chất tiêu diệt vi khuẩn có hại và đã được tích hợp vào nhiều vật ví dụ như bàn phím kháng khuẩn, máy giặt,… Đọc tiếp