Go nhan tao

Tạo gỗ nhân tạo bằng phương pháp lên men

Một vật liệu mới thay thế gỗ sử dụng phế phẩm từ quá trình lên men kombucha, có thể mô phỏng những loại gỗ hiếm gặp, giúp giảm nhu cầu… Đọc tiếp